Các buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ thẩm tại công ty Thiết Bị Thẩm Mỹ OSAKA đều được cập nhật liên tục tại đây. Hãy theo dõi các buổi ký kết cùng OSAKA bên dưới nhé.