Tay cầm điều trị Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Tay cầm điều trị Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng:  phát tia laser triệt lông
  • Nhà sản xuất: ADSS

975-1300 USD