Màn hình cảm ứng Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Màn hình cảm ứng Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: nhận tính hiệu từ người dùng truyền về board điều khiển
  • Nhà sản xuất: ADSS

975-1300 USD