Màn hình cảm ứng Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Màn hình cảm ứng Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: nhận tính hiệu từ người dùng truyền về board điều khiển
  • Nhà sản xuất: ADSS

975-1300 USD

Mô tả

Công dụng: dùng để đọc – xuất tính hiệu, thông tin từ người dùng truyền về board điều khiển

Biểu hiện hư hỏng:

  • Liệt cảm ứng màn hình
  • Mất nguồn board màn hình
  • Không hiển thị

Nguyên nhân: do sử dụng lâu ngày, chạm chập bên trong máy, do vận chuyển hư hỏng, bảo quản không tránh nắng, mưa..

Khắc phục:

  • Thay màn cảm ứng
  • Kiểm tra lại các jack kết nối
  • Thay mới cả board màn hình