Kính bệnh nhân Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Kính bệnh nhân Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: dùng để bảo vệ mắt bệnh nhân
  • Nhà sản xuất: ADSS

15-20 USD