Công tắc khẩn cấp Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Công tắc khẩn cấp Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: tự động ngắt dòng điện khi có sự cố
  • Nhà sản xuất: ADSS

15-20 USD