Cảm biến nhiệt độ nước Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Cảm biến nhiệt độ nước Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: theo dõi nhiệt độ của nước trong máy
  • Nhà sản xuất: ADSS

15-20 USD