Bơm nước làm mát 110V Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Bơm nước làm mát 110V Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: bơm nước làm mát bóng đèn triệt lông
  • Nhà sản xuất: ADSS

120-160 USD