Bộ cấp nguồn 12V Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Bộ cấp nguồn 12V Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: dùng để cấp nguồn cho IC lạnh
  • Nhà sản xuất: ADSS

375-500 USD