Bàn đạp Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Bàn đạp Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: dùng để điều khiển phát năng lượng bóng đèn triệt lông
  • Nhà sản xuất: ADSS

15-20 USD