Bàn đạp Máy triệt lông IPL SHR VE2000

  • Tên sản phẩm: Bàn đạp Máy triệt lông IPL SHR VE2000
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: dùng để điều khiển phát năng lượng bóng đèn triệt lông
  • Nhà sản xuất: ADSS

15-20 USD

Mô tả

Công dụng: kết nối với thân máy, dùng để điều khiển phát năng lượng bóng đèn triệt lông

Biểu hiện hư hỏng:

  • Ấn bàn đạp không phát tia

Nguyên nhân: lỏng jack, đứt dây

Khắc phục:

  • Kiểm tra jack kết nối khi sử dụng
  • Nối dây điện bị hư
  • Thay mới bàn đạp