Tay cầm điều trị Máy triệt lông Diode Laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Tay cầm điều trị máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: dùng để triệt lông, điều trị da
  • Nhà sản xuất: ADSS

39600 USD