Quạt làm mát 145 – 220V Máy triệt lông Diode Laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Quạt làm mát 145 – 220V máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: dùng để làm mát máy, tản nhiệt
  • Nhà sản xuất: ADSS

720 USD