Quạt làm mát 120 – 220V Máy triệt lông Diode Laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Quạt làm mát 120 – 220V máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: làm mát hệ thống máy
  • Nhà sản xuất: ADSS

360 USD