Nút tắt khẩn cấp Máy triệt lông Diode Laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Nút tắt khẩn cấp máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: tắt khẩn cấp thiết bị nhanh chóng
  • Nhà sản xuất: ADSS

90 USD