Mặt kính sapphire máy triệt lông Diode laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Mặt kính sapphire máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: làm lạnh tay cầm triệt lông
  • Nhà sản xuất: ADSS

1800 USD