Giá đỡ tay cầm máy triệt lông Diode laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Giá đỡ tay cầm máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: gắn đầu tay cầm triệt lông
  • Nhà sản xuất: ADSS

540 USD