Dây nguồn máy triệt lông Diode laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Dây nguồn máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng:  dẫn nguồn cung cấp điện
  • Nhà sản xuất: ADSS

360 USD