Sliver power supply – Board nguồn phụ Máy triệt lông Diode Laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Sliver power supply – Board nguồn phụ máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: dùng để chia nguồn
  • Nhà sản xuất: ADSS

3600 USD