Main power supply – Board nguồn chính Máy triệt lông Diode Laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Main power supply – Board nguồn chính máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: cấp nguồn cho thanh diode
  • Nhà sản xuất: ADSS

14400 USD