Control board – Board điều khiển Máy triệt lông Diode Laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Control board – Board điều khiển máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: điều khiển giao diện màn hình
  • Nhà sản xuất: ADSS

3600 USD