Bánh xe máy triệt lông Diode laser FG2000D

  • Tên sản phẩm: Bánh xe máy triệt lông Diode Laser FG2000D
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng:  hỗ trợ vận chuyển, di chuyển máy dễ dàng
  • Nhà sản xuất: ADSS

180 USD