VRL Head – Bộ đầu trẻ hoá âm đạo FG900s

  • Tên sản phẩm: VRL Head – Bộ đầu trẻ hoá âm đạo FG900s
  • Model: 11-52.1-00025
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Dùng để trẻ hoá vùng kín
  • Tuổi thọ: 5 năm
  • Nhà sản xuất: ADSS

1000 USD