Power Socket – Cổng nối điện xoay chiều FG900s

  • Tên sản phẩm: Power Socket –  Cổng nối điện xoay chiều FG900s
  • Model: 10-52.2-00047
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Dùng để cấp điện áp AC 220V cho thiết bị
  • Tuổi thọ: 2 – 3 năm
  • Nhà sản xuất: ADSS

10 USD