Máy bơm khí Laser Fractional CO2 FG900s

  • Tên sản phẩm: Máy bơm khí Laser Fractional CO2 FG900s
  • Model: 10-52.2-00014
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Dùng để bơm khí cho bóng RF laser
  • Tuổi thọ: 2 – 4 năm

300 USD