Holder for probes – Giá đỡ đầu điều trị FG900s

  • Tên sản phẩm: Holder for probes – Giá đỡ đầu điều tri FG900s
  • Model: 10-32.2-00058
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Dùng để cố định đầu điều trị

200 USD