Glass for patient – Kính bệnh nhân FG900s

  • Tên sản phẩm: Glass for patient – Kính bệnh nhân FG900s
  • Model: 10-42.2-00001
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Bảo vệ mắt cho bệnh nhân
  • Tuổi thọ: 5 năm
  • Nhà sản xuất: ADSS

40 USD