Glass for operator – Kính điều trị/ kính bác sĩ FG900s

  • Tên sản phẩm: Glass for operator – Kính bác sĩ FG900s
  • Model: 10-42.2-00005
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Dùng bảo vệ mắt cho bác sĩ / người điều trị
  • Tuổi thọ: 5 năm
  • Nhà sản xuất: ADSS

240 USD