Bo nguồn cấp điện 48V Laser Fractional CO2 FG900s

  • Tên sản phẩm: Nguồn cấp điện 48V Laser Fractional CO2 FG900s
  • Model: 10-51.2-00055
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Cấp điện áp cho bóng đèn laser
  • Tuổi thọ: 2 – 4 năm
  • Nhà sản xuất: ADSS

100 USD