Bo nguồn cấp điện 24V Laser Fractional CO2 FG900s

  • Tên sản phẩm: Nguồn cấp điện 24V Laser Fractional CO2 FG900s
  • Model: 10-51.2-00062
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Dùng để cấp điện áp cho motor bơm
  • Tuổi thọ: 5 năm
  • Nhà sản xuất: ADDS

100 USD