Air Switch – Công tắc bộ lọc khí FG900s

  • Tên sản phẩm: Air Switch – công tắc bộ lọc khí FG900s
  • Model: 10-52.2-00040
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng: Dùng để đóng ngắt khí khi có sự cố
  • Tuổi thọ: 3 – 5 năm
  • Nhà sản xuất: ADSS

40 USD