Kính Bác sĩ Máy Điều Trị Nám, Sắc Tố ND YAG FG 2014

  • Tên sản phẩm: Kính Vận hành/Kính Bác sĩ Máy Điều Trị Nám, Sắc Tố ND YAG FG 2014
  • Đơn vị cung cấp: OSAKA JSC
  • Chức năng:  Bảo vệ mắt người điều trị / bác sĩ
  • Nhà sản xuất: ADSS
  • Tuổi thọ: 5 năm

180-240 USD

Mô tả

Công dụng:  dùng để bảo vệ mắt người điều trị/bác sĩ

Biểu hiện hư hỏng:

  • Gãy gọng
  • Bể kính

Khắc phục:

  • Mua mới